+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Certifikáty

Spolupracujeme s celým radom odborných inštitúcií a nadnárodných spoločností. Získali sme profesné certifikácie lokálneho aj medzinárodného charakteru. Disponujeme akreditovanými špecialistami pre design a správu dátových centier. Sme držiteľmi oprávnení pre špecifické aplikácie štátnej správy. Kvalita služieb spoločnosti je potvrdená certifikátom riadeného systému akosti.

 • CERTIFIED DATA CENTRE PROFESSIONAL

  CDCP

  2018
  Medzinárodná certifikácia pre projektovanie, realizáciu, prevádzku a správu dátových centier

  CERTIFIED DATA CENTRE PROFESSIONAL Certificate
 • UPTIME INSTITUTE

  Tier Akreditácia

  2019
  Tier Akreditácia medzinárodnej spoločnosti Uptime Institute so sídlom v New Yorku definujúca štandardy pre design, projekciu a realizáciu dátových centier

  UPTIME INSTITUTE Certificate
 • TÜV NORD CERTIFIKÁCIA

  ISO Certifikácia

  2018–2021
  Certifikácia podľa normy EN ISO 9001:2015

  TÜV NORD CERTIFIKÁCIA Certificate
 • INŠTITÚT TECHNICKEJ INŠPEKCIE

  Oprávnenie

  2005
  Oprávnenie k montáži, opravám a skúškam elektrických zariadení na základe preverenia odbornej spôsobilosti

  INŠTITÚT TECHNICKEJ INŠPEKCIE Certificate
 • NÁRODNÝ ÚRAD PRE KYBERNETICKÚ A INFORMAČNÚ BEZPEČNOSŤ

  Osvedčenie pre prístup k utajovaným informáciám

  2005
  Osvedčenie umožňujúce prístup k utajovaným informáciám a k nakladaniu s nimi – stupeň utajenia VYHRADENÉ

  NÁRODNÝ ÚRAD PRE KYBERNETICKÚ A INFORMAČNÚ BEZPEČNOSŤ Certificate
 • ÚRAD CIVILNÉHO LETECTVA

  Oprávnenie pre inštalácie a údržbu leteckých pozemných zariadení

  2009
  Oprávnenie pre projektovanie inštalácií, inštaláciu, údržbu a opravy leteckých pozemných zariadení

  ÚRAD CIVILNÉHO LETECTVA Certificate
 • MINISTERSTVO OBRANY

  Oprávnenie k projektovaniu, inštaláciám, údržbe a opravám vojenských leteckých pozemných zariadení

  2018–2021
  Oprávnenie k nakladaniu s vojenskými leteckými zariadeniami

  MINISTERSTVO OBRANY Certificate
 • EKO-KOM

  Osvedčenie pre spätný odber a využitie odpadu

  2003
  Osvedčenie pre zaisťovanie služieb spätného odberu a využitia odpadu z obalov

  EKO-KOM Certificate
 • REMA

  Osvedčenie pre zber a spätný odber elektrozariadení

  2006
  Osvedčenie pre oddelený zber, spätný odber, spracovanie, využitie a odstraňovanie elektrozariadení a elektroodpadu

  REMA Certificate
 • MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

  Oprávnenie k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi

  2018–2023
  Súhlas Odboru ochrany životného prostredia k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi

  MAGISTRÁT HL. M. PRAHY Certificate
 • TOP RATING

  Ocenenie pre stabilitu a solventnosť

  2013
  Prestížne ocenenie medzinárodnej agentúry Dun&Bradstreet pre 2 % najstabilnejších spoločností v ČR a SR

  TOP RATING Certificate