+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Riadiace a dohľadové systémy

Neustály dohľad nad vašimi technológiami, nech ste kdekoľvek

Riadiace a monitorovacie systémy PRONIX predstavujú ucelený systém vzdialeného dohľadu, správy a riadenia kritických prvkov non-IT infraštruktúry serverovní, dátových centier a energetických celkov 24/7/365. Disponujú prehľadným a intuitívnym užívateľským prostredím, kde je možné získať okamžitý prehľad o stave pripojených technológií a ich bezpečnej prevádzke. Dáta sa dajú zobrazovať vzdialene a odosielať do vlastných systémov zákazníka. Súčasťou sú aj notifikácie a upozornenia podľa vopred zadefinovaných požiadaviek. Systémy podporujú pripojenia rôznych typov technológií a snímačov a sú odporúčanou súčasťou podpory a servisných služieb PRONIX.

 

 • On-line sledovanie parametrov prostredí a technológií a ich vyhodnocovanie
 • Proaktívne otvorený systém optimalizácie prevádzky dátových centier a energetických celkov
 • Ľubovoľný rozsah a topológia riešení
 • Integrácie s ďalšími systémami typu DCIM, BMS ai.

Kľúčové vlastnosti systémov

 • Monitoring inštalovaných technológií 24/7/365
 • Prehľadný proaktívny on-line systém s otvorenou architektúrou – jednoduché rozšírenie a zmeny
 • Využitie jednotného typu komunikácie podporovanej výrobcami technológií
 • Prehľadná viacúrovňová vizualizácia monitorovaných celkov
 • Notifikácie, vrátane emailov a sms
 • Viacúrovňový prístup oprávnených osôb na rôznej úrovni štruktúry firmy
 • Prepojenie s ďalšími monitorovacími a riadiacimi systémami zákazníka
 • Proaktívne riešenie vzniknutých situácií s priamou väzbou na servisné stredisko

Prínosy pre vašu aplikáciu

 • Komplexný nástroj pre dohľad, správu a riadenie infraštruktúry serverovní, dátových centier a energo celkov
 • Kľúčové technológie pod neustálou kontrolou
 • Obmedzenie prevádzkových rizík
 • Efektívne riadenie a plánované využitie všetkých prostriedkov
 • Reporty trendov dôležitých veličín – detailná analýza prostredia
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Zrýchlenie servisu a skrátenie reakčnej doby
 • Skvalitnenie údržby a predĺženie životnosti technológií
 • Zdroj informácií pre interný management zákazníka
 • Vysoká flexibilita riešení a rozširovanie systému za prevádzky
 • Lokálny servis a podpora systému 24/7/365

 

Typické prvky non-IT infraštruktúry vhodné pre dohľad a riadenie

 • Rozvodne a napájanie
 • Motorgenerátory, UPS, batérie (Cellwatch monitoring batérií)
 • VZT a klimatizácie
 • EPS, EZS, teplota, vlhkosť, núdzové osvetlenie ai.

Pre viac informácií o systémoch riadenia a dohľadu nás kontaktujte