+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Riadenie a dohľad

Komplexný dohľad a regulácia energetiky objektov 24/7/365

Dohľadové a monitorovacie systémy PRONIX predstavujú unikátny nástroj kontroly a zaistenia bezproblémového fungovania energetických objektov zahŕňajúce rôzne typy dohľadovaných technológií a systémov. Sú vhodným pomocníkom obsluhy velínov, ktorú môžu, v prípade potreby, úplne nahradiť.

Systémy automaticky upozorňujú na vzniknuté alarmové stavy (sms, email), čím predchádzajú kritickým situáciám, ktoré môžu mať za následok škody vysokých hodnôt a niekedy len ťažko nahraditeľné straty.

Grafická vizualizácia aktuálneho stavu monitorovaných technológií poskytuje vhodnou a prehľadnou formou kompletné informácie o všetkých sledovaných častiach technológie a umožňuje tak rýchly a včasný zásah na správnom mieste. Pokiaľ máte naviac uzatvorenú Servisnú zmluvu PRONIX, nadväzuje na alarmové hlásenie aj automatický výjazd servisných technikov PRONIX.

Štandardne integrované technológie:
  • rozvodne a napájanie
  • motorgenerátory
  • systémy UPS
  • systémy batérií
  • VZT a klimatizácia
  • systémy objektovej a fyzickej bezpečnosti EPS
  • EZS
  • I/O stavová signalizácia
  • teplota a vlhkosť
  • núdzové osvetlenie.

Monitoring znamená zníženie celkových nákladov na prevádzku dáta a energo centier

Monitorovacie systémy PRONIX POC predstavujú zníženie celkových nákladov na prevádzku a dohľad energo a dátacentier, prispievajú k ich maximálnej bezpečnosti, efektívnosti a optimálnemu výkonu. Sú využívané už od jednotlivých komponentov až po veľké komplexy rozvodní a elektrární, akými sú fotovoltaické elektrárne, prečerpávacie alebo kompresorové stanice.

 
V prípade záujmu o služby dohľadu vašich technológií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na tel. č. +421 2 643 66 398.

Pre viac informácií o tejto službe nás kontaktujte