+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Čistenie paliva

Kvalita paliva je veľmi dôležitým predpokladom pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a optimálneho chodu záložných zdrojov. Kontaminované palivo nie je len stratou peňazí spojenou s jeho ekologickou likvidáciou. Znamená veľkú záťaž predovšetkým pre samotný palivový systém generátorových sústrojenstiev, ktorá môže znamenať ich trvalé poškodenie a nepredvídateľné výpadky.

 

Unikátny systém čistenia paliva Wasp Pure Fuel System ponúka veľmi účinné ekologické a predovšetkým ekonomické riešenie.

 

Motorová nafta stráca svoju kvalitu už počas 6–12 mesiacov. Európske normy pripúšťajú až 7% podiel biozložiek. Bakteriálne infekcie tak spôsobujú kal a vysokú hodnotu kyslosti. Najväčšiu hrozbu pre kvalitu paliva však znamená prítomnosť vody.

Čo všetko je možné teda pomocou systému Wasp Pure Fuel System zo znečisteného paliva odseparovať?

Vodu, emulgovanú vodu (prejavuje sa zakalením paliva), bakteriálne infekcie (voda je vedľajší produkt), znečistenú naftu s obsahom bio zložiek, ale aj ostatné sedimenty a biomasu.

Ako prebieha proces čistenia?

Inovatívna technológia čistenia a udržiavania kvality paliva Wasp môže nie len zastaviť ďalšiu kontamináciu paliva, ale vyčistiť aj palivo už znečistené. WASP Pure Fuel System funguje na princípe recirkulácie paliva priamo v nádrži.

WASP Pure Fuel System umožňuje:

  • vyčistenie nevyhovujúceho paliva priamo v nádrži
  • odstránenie vody, kalu a biomasy
  • zachovanie súčasnej kvality paliva generátorov
  • prevenciu porúch generátorových sústrojenstiev spôsobených znečisteným palivom
  • úsporu nákladov, ktoré je nutné vynaložiť na zbytočné opravy generátorov a na ekologickú likvidáciu nevyhovujúceho paliva

S pravidelným čistením paliva naviac prispievate k ochrane životného prostredia!

Viac informácií v priloženom PDF Wasp Pure Fuel System.

V prípade záujmu o nákup systému Wasp Pure Fuel System, alebo bližších informáciách o službe čistenia paliva, neváhajte kontaktovať našich odborníkov z produktového či obchodného oddelenia, ktorí vám radi odpovedia na všetky dopyty. Kontaktovať ich môžete prostredníctvom: e-mailu info@pronix.sk alebo na tel. č. +421 2 643 66 398.

Pre viac informácií o možnostiach čistenia paliva nás kontaktujte