+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Audity a poradenstvo

Audity

Audítorské posúdenie vrátane komplexne spracovaného súhrnu expertných služieb normatívne zakotveného v ISO 9001.

 • Audity napájacej infraštruktúry
 • Audity energocentier
 • Audity systémov chladenia a vzduchotechniky
 • Audity monitorovacích systémov
 • Audity fyzickej a objektovej bezpečnosti
 • Procesné audity

Konzultácie a poradenstvo

Technické a ekonomické poradenstvo v oblasti výstavby technologickej infraštruktúry.

 • Systémy energetického napájania
 • Systémy chladenia a vzduchotechniky
 • Systémy palivového hospodárstva
 • Systémy pre ICT infraštruktúru
 • Systémy pre dohľad a monitoring
 • Dátové centrá, energo centrá
 • Legislatívne podmienky a predpisy, normy

Cost management

Technické a ekonomické poradenstvo v oblasti výstavby technologickej infraštruktúry.

 • Kalkulácie investičných nákladov
 • Kalkulácie prevádzkových nákladov
 • Spracovanie investičných štúdií
 • Spracovanie výberových konaní
 • Technicko ekonomická expertíza ponúk
 • Posúdenie dodávateľského systému
 

V prípade záujmu o audity či konzultácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na tel. č. +421 2 643 66 398.

Pre viac informácií o tejto službe nás kontaktujte