+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Prenájom technológií

Spoločnosť PRONIX poskytuje komplexné riešenie v otázkach záložného napájania. Okrem špecifických služieb a dodávok jednotlivých technológií je PRONIX pripravený ponúknuť rad produktov taktiež k zapožičaniu či dlhodobejšiemu prenájmu.

  • Jednorázové zapožičanie rôznych typov technológií (UPS, motorgenerátory)
  • Dlhodobý prenájom zariadení
  • Možnosť odkúpenia jednotlivých zariadení napr. formou leasingu
  • Servisné prehliadky v cene prenájmu
  • Opravy a náhradné diely súčasťou služieb prenájmu
  • Jednoduché plánovanie nákladov a optimalizácia investícií

Motorgenerátory, mobilné generátory

Ponúkame zapožičanie motorgenerátorov rôznych výkonov, vrátane mobilného pre firemné akcie, veľtrhy alebo športovú či kultúrnu udalosť (festivaly, koncerty a pod.)

UPS

K zapožičaniu poskytujeme zdroje neprerušiteľného napájania UPS (standalone, modular).

Systémy čistenia paliva Wasp

Čistenie paliva záložných zdrojov poskytuje PRONIX nie len ako službu. Systémy čistenia Wasp rôznych výkonov je možné taktiež zakúpiť či zapožičať, a to vrátane kompletného spotrebného materiálu (filtre a pod.) a náhradných dielov.

Vzduchové vankúše pre jednoduchú manipuláciu s technológiami

Sťahovanie nadmerných zariadení, naviac v ťažko dostupných miestach, je možné realizovať prostredníctvom tzv. vzduchových vankúšov. Predstavujú alternatívne riešenie transportu ťažkých bremien, ktoré môže byť v mnohých prípadoch lacnejšie a elegantnejšie než pri použití žeriavu či iných prepravných prostriedkov.
Prenájom vzduchových vankúšov ponúkame vrátane obsluhy servisným technikom PRONIX.

Máte záujem o prenájom niektorej z technológií?