+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Management energie

Kvalitný monitoring a vyhodnocovanie energetických dát vedie k dlhodobej úspore nákladov

Záznam energetických dát – elektrická energia, plyn, para, voda a i.
Krajina pôvodu zariadenia Nemecko

Kladiete si aj Vy niektorú z nasledujúcich otázok?

 • Aké vysoké sú energetické náklady vášho podniku?
 • Ktorá časť firmy má najväčšiu spotrebu energie?
 • Kedy a kde dochádza k najvyššej výkonovej špičke?
 • Ste si istí, že pri inštalácii nového zariadenia nie je dosiahnutá hraničná hodnota vašej inštalácie?
 • Viete skutočne, že to, čo zaplatíte naozaj aj spotrebujete?

Systém správy energie FRAKO je modulový systém zostavený zo sebestačných meracích a regulačných prístrojov, umožňujúcich:

 • zaznamenávanie a vyhodnocovanie energetických dát
 • optimalizáciu prevádzky
 • reguláciu spotreby energií a prípadné zníženie odberu/tarify – kúrenie, osvetlenie, odber vody, klimatizácie atď.
 • včasné rozpoznanie problematických stavov siete
 • elimináciu porúch vo výrobe

Základné vlastnosti systému FRAKO

 • Ukazuje kedy, kde a koľko energie bolo spotrebované alebo len bude
 • Dáta sú zobrazované na pripojenom počítači, prístupové práva je možné nastaviť podľa potrieb zákazníka
 • Hlási odchýlky alarmovým signálom
 • Ukazuje prevádzkový stav dôležitých zariadení
 • Rozpočítava náklady energetickej spotreby na jednotlivé nákladové strediská podľa aktuálneho tarifu

Modularita systému

 • Systém FRAKO je možné modulovo rozširovať – možnosť začať vyhodnocovať energetické dáta s malým systémom a neskôr ho ľubovoľne rozširovať
 • Prístroje a vyhodnocovací software sú rovnakého pôvodu a sú teda vždy kompatibilné
 • Hierarchia a správa prístupov

Výstupy systému

 • Náklady energetickej spotreby každého nákladového strediska v Eur vyhodnotené podľa aktuálnej tarify
 • Informácie o prevádzkovej časti s najvyššou spotrebnou špičkou – základná spotreba podniku na kúrenie, klimatizáciu, osvetlenie atď.
 

Pre viac informácií o managemente energie nás kontaktujte