+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Dodávky a realizácie

Dodávky technológií aj komplexných riešení na kľúč

 • Generátory
 • UPS, batérie, priemyselné batérie, systémy monitoringu batérií
 • DUPS (dynamické UPS)
 • DC systémy, invertory
 • Rozvádzače
 • Systémy čistenia paliva ai.
 • Non-IT infraštruktúry serverovní, dátových centier a energo celkov na kľúč

Inštalácie

Pre správne a spoľahlivé fungovanie je nutné technológiu korektne nainštalovať. Nejedná sa však len o odbornú inštaláciu, ale o celkové posúdenie vhodne pripraveného prostredia a súvisiacej infraštruktúry. Odborne vykonaná inštalácia je dôležitým predpokladom pre prevzatie záruk.

 • pripojenie zariadení podľa ČSN EN zaručujúce zhodu s právnymi predpismi SR
 • oživenie (Start-up) – garantované odborné pripojenie zariadení a odskúšanie prevádzkových stavov vrátane preverenia elektrických parametrov
 • testovanie, vrátane FAT (Factory Acceptance Test) a SAT (Site Acceptance Test) testov
 • skúšobná prevádzka
 • uvedenie do prevádzky

Revízne správy

 • vykonanie elektro-revízie zariadení aj väčších elektro celkov

Sofistikované a optimalizované riešenia

Technicky komfortné a spoľahlivé riešenia, optimalizované na investičné a prevádzkové náklady sú určené pre najkritickejšie aplikácie s vysokým stupňom dostupnosti a spoľahlivosti.

 • Infraštruktúra dátových centier (IT)
 • Energo centrá administratívnych a výrobných komplexov a objektov štátnej správy
 • Systémy napájania a chladenia
 • Energetické systémy pre priemysel a automatizáciu

V prípade záujmu o realizačné služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na tel. č. +421 2 643 66 398.

Pre viac informácií o tejto službe nás kontaktujte