+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Chladenie a VZT

Pripravujeme komplexné riešenia systémov odvodu tepla a udržiavania potrebných parametrov prostredia serverovní, dátových centier a energo celkov, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovania inštalovaných technológií. Všetky systémy sú navrhované s ohľadom na maximálnu dostupnosť, dlhú životnosť a jednoduchú údržbu. Je ich taktiež možné zahrnúť do systému vzdialeného dohľadu a výrazne tak znížiť riziká spojené s neočakávanými výpadkami.

 

Systémy chladenia a VZT

  • klimatizačné jednotky
  • vzduchotechnika
  • systémy chladené vodou
  • rekuperácia
  • adiabatické chladenie
  • freecooling
  • odvod kondenzátu
  • výmena tepla
  • filtrácia a vlhčenie/odvlhčenie vzduchu

Pre viac informácií o chladení a VZT nás kontaktujte