+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

DC systémy, invertory

DC systémy – usmerňovače

Usmerňovače Modular Line

 • 48V/12, 25, 30 A | 24V/15, 30 A | 12V/18A | 60V/15A
 • 48V/50 A (1f vstup) | 24V/100A (1f vstup) | 48V/75, 100A (3f vstup) | 24V/100A (3f vstup)
 • Jednoduchá inštalácia a modulárny design
 • Maximálne 6 (pre ML PS1006) alebo 64 (pre ML PS2012) paralelných usmerňovačov na systém
 • Prevedenie do 19“ skríň
 • Aktívne delenie výkonu medzi jednotlivými modulmi usmerňovačov
 • Zvyšovanie výkonu je ľahké vďaka vlastnosti „hot-plug“ (inštalácia usmerňovača za chodu jednoduchým pridaním)
 • Možnosť vytvorenia redundancie (zvýšenie spoľahlivosti)
 • Možnosť voľby 1f alebo 3f vstupu
 • Odpojenie pri nízkom napätí batérií (LVD) pre ochranu batérií (voliteľné 2 LVD)
 • RS232 alebo TCP/IP komunikácia (SNMP) 
 • Až 2 batériové sady na jeden systém
 • AC a DC distribučné panely – podľa požiadaviek zákazníka
 • Systémový kontrolér pre meranie, monitorovanie a ovládanie napätí, prúdov, teploty, parametrov batérií a ďalších údajov
 • Rozloženie investície do ochrany kritických zariadení – „PAY ON DEMAND“ – platíte len za výkon, ktorý v danom okamžiku potrebujete
 • Jednoducho a rýchlo zvýšite spoľahlivosť systému vďaka rekonfigurácii na N+X redundantný systém vložením ďalších 1 – X modulov
 • Rýchlosť servisu je neporovnateľne vyššia oproti klasickým nemodulárnym DC zdrojom, pretože je vykonaný rýchlou výmenou poškodeného modulu za servisný

Usmerňovače vysokého výkonu ML ZB

Usmerňovače vysokého výkonu série ML ZB sú určené pre bezvýpadkové (v prípade spolupráce s batériami) napájanie spotrebičov jednosmerného prúdu s napätím 220, 125, 110 alebo 24 V, od ktorých je vyžadovaná bezpodmienečná trvalá prevádzka. Usmerňovače umožňujú taktiež nabíjanie a formátovanie batérií a tiež napájanie jednosmerných spotrebičov v systémoch bez batérií.

 • Základné moduly: 220 V (100 A), 110 V (150 A),24V (200 A), 24V (100 A)
 • Paralelná spolupráca modulov s automatickým vyrovnávaním zaťaží
 • Veľmi vysoká stabilita napätí a nízke pulzácie napätí
 • Elektronická ochrana proti preťaženiu a skratu
 • Veľmi dobrá dynamika pri skokovej zmene zaťaženia
 • Veľmi vysoká účinnosť
 • Teplotná kompenzácia nabíjania batérií
 • Charakteristiky nabíjania podľa doporučení EUROBAT
 • Možnosť nastavenia režimu práce
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Elektromagnetická kompatibilita (filtre EMI)
 • Obvod pre kontrolu priechodnosti batérie
 • Individuálne panely pre monitorovanie jednotlivých modulov a celkový panel celého usmerňovača
 • Klávesnica s možnosťou kódovania spolupracuje so zobrazovačom
 • Rozsiahle možnosti alarmových signálov a 6 užívateľsky konfigurovateľných bezpotenciálových kontaktov
 • Rozhranie RS232 pre vzdialené monitorovanie a riadenie usmerňovača
 • Možnosť servisu na jednotlivých moduloch bez nutnosti vypínania usmerňovača

Invertory – striedače

 • ML IP 210, ML IP2001, ML IPU1000
 • Paralelne raditeľné striedače s výkonmi 1000 VA až N x 3 kVA (rádovo desiatky až stovky kVA)
 • Hot – swap moduly
 • Vysoká schopnosť spolupráce s rôznymi druhmi záťaže: odporovou, nelineárnou, kapacitnou, induktívnou, s veľkým rozsahom PF
 • Automatický static switch zvyšuje spoľahlivosť a preťažiteľnosť
 • Synchronizácia so sieťou pre prenos výkonu bez porúch výstupného napätia
 • Hot-swap pripojenie invertora (možnosť výmeny pri zaťažení)
 • Plne digitálne riadenie rýchlym mikroprocesorom
 • Aktívny systém pre zdieľanie výkonu
 • Ochrana proti prepólovaniu
 • Ochrana proti prelievaniu energie medzi konvertormi

Priemyselné invertory

 • Striedače priemyselného vyhotovenia pre napájanie záťaží rôznych charakteristík

 • ML FM 1-30 kVA, ML FPM 1-30 kVA, ML FPTM 3-250 kVA

 • Tri základné vyhotovenia: FM – len striedač | FPM – striedač s usmerňovačom | FPTM – striedač vrátane dobíjača batérií

 • Štandardne inštalovaný bypass

 • Viac možností paralelného radenia pre zvýšenie výkonu alebo redundancie
 • Na vyžiadanie je možné navrhnúť systém podľa požiadaviek zákazníka
 • Galvanická izolácia výstupu od napájacej siete
 • Sústava EMI filtrov (kompletná filtrácia rušení)
 • Systém odolný proti rušeniu zo siete – RFI filtre

 

 

Pre viac informácií o týchto technológiách nás kontaktujte