+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Projekcia a inžiniering

Projekcia

Autorizované spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie.

 • Elektro – VN a NN napájacie energetické systémy
 • Strojné – strojovne motorgenerátorových zdrojov
 • Chladenie – klimatizácie a systémy chladenia
 • Zabezpečovacie a dohľadové systémy – EZS, EPS, SHZ, EKV, CCTV
 • Systémy meraní a regulácie MaR
 • Komplexná projekcia dátových centier podľa medzinárodnej certifikácie Tier medzinárodnej spoločnosti Uptime Institute.

Inžiniering

Inžinierske práce nadväzujúce na stavebný zákon a platné legislatívne podmienky a predpisy.

 • Požiarne bezpečnostné riešenia
 • Hlukové štúdie
 • Rozptylové štúdie
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Inžinierske siete

Technický dozor a riadenie dodávateľského systému

Odborný management pri realizácii stavieb.

 • Technický dozor investora
 • Riadenie časových a rozpočtových fáz výstavby
 • Kontrola kvality výstavby
 • Technický dozor riešení chýb a nedorobkov
 • Riadenie komplexných skúšok technológií
 • Investorské preberania

V prípade záujmu o projekčné služby a inžiniering nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na tel. č. +421 2 643 66 398.

Pre viac informácií o tejto službe nás kontaktujte