+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

Kompenzácia, regulátory, aktívne filtre

Účinná prevencia proti zaťaženiu rozvodnej sústavy znamená vyššiu bezpečnosť prevádzky

 • Kompenzačné rozvádzače – výkon až 500 kVAr v jednej skrini
 • Sieťové analyzátory EMA, EM-PQ , EM-FD
 • Regulátory jalového výkonu RM, EMR
 • Silové kondenzátory (suché, ekologické bez PCB a SF6)
 • Aktívne filtre vyšších harmonických

Mimoriadne vlastnosti kompenzačných zariadení FRAKO

 • Použitie v extrémne nízkych aj vysokých ročných teplotách
 • Vysoká preťažiteľnosť
 • Inteligentná regulácia
 • Všestrannosť – kompaktný design, rozmanitosť, kontinuita
 • Priaznivá cena
 • Dlhá životnosť
 • Maximálna prevencia zaťaženia rozvodnej sústavy

Aktívne filtre vyšších harmonických

Pre niektoré druhy spotrebičov vytvárajúcich vyššie harmonické sú optimálnym riešením odlišné kompenzačné metódy korekcie kvality siete. K tomu slúžia aktívne filtre analyzujúce prúd vyšších harmonických od nelineárnych spotrebičov a dodávajúce protifázový kompenzačný prúd pre celkové spektrum od 2. do 25. harmonickej, alebo na cielene navolenú harmonickú. Zodpovedajúci prúd vyšších harmonických bude v pripojovacom bode úplne neutralizovaný.

 • Pre priemyslové siete s vyšším podielom usmerňovačov – riadenie pohonov
 • Ku kompenzácii meničov – riadenie trojfázových pohonov veľkých výkonov s nízkou spotrebou jalového výkonu
 • Pre nízkonapäťové rozvody s prístrojmi výpočtovej techniky a úspornými žiarovkami, spôsobujúcimi 3. harmonickú a tým zvýšenie prechodu prúdu v nulovom vodiči

Harmonické a ich dopad

V modernej nízkonapäťovej sieti sú stále používané nelineárne spotrebiče, v sieti nie je sínusový priebeh prúdu. Tento priebeh bude tvorený sínusovým prúdom I1, ktorého frekvencia zodpovedá frekvencii siete, a prúdy vyšších harmonických IH, ktorých frekvencie sú násobky frekvencie siete. Impedancia siete spôsobuje výpadky napätí na týchto frekvenciách, všetky „harmonické“ alebo “ vyššie harmonické“ spôsobujú zaťažovanie napájacej siete.

Harmonické spôsobujú:

 • Rušenie – prístroje vytvárajúce harmonické podstatne znižujú kvalitu siete. Elektronicky riadené prístroje potom môžu byť harmonickými rušené, dochádza k ich výpadkom alebo vykazovaniu „nevysvetliteľných“ chýb

 • Spätné vplyvy na čistotu siete – pokiaľ budú pôsobením vyšších harmonických v sieti zvýšené prúdy v oslabenej napájacej strednonapäťovej sieti, potom môže tiež v okolitej sieti, ktorá sama nemá nelineárne spotrebiče, pôsobiť harmonické rušenie

 • Preťaženie nulového vodiča – jednosmerné napájanie pre elektronické prístroje, pre televízory, počítače, periférne zariadenia PC a kompaktné úsporné svietidlá je zdrojom najvyššieho podielu prúdu 3. a 9. vyššej harmonickej, riziko predstavuje preťaženie nulového vodiča napr. vo veľkých administratívnych budovách

Zhoršenie výkonového faktoru l

 • Preťaženie káblov skin-efektom
 • Oteplenie – transformátorov, motorov a generátorov od vibrácií železného jadra a tým podstatné navýšenie stratového výkonu. Efekt blikania počítačových monitorov v dôsledku úbytku napätia v neutrálnom vodiči štvorvodičovej siete.

Optimálna kompenzácia vyšších harmonických

Pre niektoré druhy spotrebičov sú optimálnym riešením odlišné kompenzačné metódy na korekciu kvality siete:

 • pre spotrebiče vytvárajúce relatívne nízky podiel vyšších harmonických a s malou potrebou kompenzácie jalového výkonu odporúčame nasadenie moderných hradených kompenzačných rozvádzačov ako je FRAKO LSFC so samonastaviteľným regulátorom a s teplotne kontrolovanými filtračnými tlmivkami
 • pri vyššom zaťažení od usmerňovačov prúdu a preťažení jednofázovými spotrebičmi s rozličným zaťažením vo fázach je optimálne použiť nesymetricky zaťažiteľný aktívny filter FRAKO OSF
 • pre administratívne budovy s vysokým zaťažením od počítačov, periférií od PC a eventuálne veľkého množstva úsporných svietidiel môžu byť pri malej potrebe zaťaženia použité pasívne filtre FRAKO LKC 150. Ak sa vyskytuje rušenie, alebo sa vyskytuje preťaženie v neutrálnom vodiči, je nevyhnutný aktívny filter FRAKO OSF

Pre viac informácií o týchto technológiách nás kontaktujte