+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk
SK

Monitoring batérií Cellwatch

Dobre fungujúci batériový systém je kľúčom k optimálnemu výkonu UPS. Samotná údržba však nestačí. Pravidelné skúšanie a manuálna prehliadka je síce krok správnym smerom, ktorý však odhalí aktuálny stav či problém len v konkrétnom danom okamžiku. V oblastiach, kde je stály zdroj energie kľúčovou prioritou, nie je priestor pre akúkoľvek chybu alebo neočakávaný výpadok. Jediná bezpečná cesta pre optimálny chod batérií je tak inštalácia monitorovacieho systému.

Online systém s nepretržitou prevádzkou

Online systém CELLWATCH monitoruje, testuje, zaznamenáva a vyhodnocuje stav celého batériového systému a jednotlivých článkov 24 hodín denne. Všetky problémy sú identifikované včas, teda skôr ako by ich následky spôsobili poruchu. Dáta sú zbierané a zaznamenávané nepretržite. CELLWATCH sleduje celkové napätie, okolitú teplotu, pretekajúce prúdy, vybíjacie prúdy, vnútorný odpor, teplotu jednotlivej batérie, napätie jednej batérie a vybíjací čas. Všetky tieto merané hodnoty umožňujú užívateľovi vopred plánovať údržbu. Systém monitoringu batérií CELLWATCH zvyšuje životnosť batérií a znižuje náklady na ich prevádzku.

 

 • Prehľadný proaktívny online systém monitoringu s decentralizovanou architektúrou = systém včasného varovania
 • Monitoring ľubovoľného množstva reťazcov spojených z 2–140 batériových blokov
 • Eliminácia rizík spojených s neočakávanými výpadkami
 • Produktový rad výrobcu NDSL – Veľká Británia

Kľúčové vlastnosti systému

 • Testovanie, monitorovanie, záznam a vyhodnocovanie stavu celého batériového systému aj jednotlivých batérií v režime 24/7/365
 • Sledovanie celkového napätia, okolitej teploty, pretekajúceho prúdu, vybíjacích prúdov, vnútorného odporu, teploty jednotlivých batérií, napätie batérie a vybíjacieho času
 • Moduly zbierajúce dáta sú ľahké, pripájajú sa priamo na batérie alebo na okolité police
 • Jednoduchá inštalácia s využitím optických káblov
 • Diaľkové pripojenie pomocou LAN, WAN
 • Systém je navrhnutý na princípe „plug and play“ a znamená bezproblémovú inštaláciu aj prevádzku
 • Skladá sa z 3 hlavných častí: monitorovacej jednotky | kontrolnej jednotky | modulu zbierajúceho dáta
 • Poskytuje detailný prehľad vrátane historických údajov
 • Všetky problémy sú zistené skôr ako môže dôjsť k poruche alebo neočakávanému výpadku

Prínosy pre vaše aplikácie

 • Automatické testovanie a monitoring batériového systému
 • Jednoduché vyhodnotenie varovných signálov a ich včasné riešenie
 • Záruka neustálej dostupnosti batériového systému
 • Merané hodnoty umožňujúce plánovanie výmeny batérií a predchádzanie kritickým situáciám
 • Eliminácia dostupnosti záložného systému UPS
 • Modularita systému bez ohľadu na veľkosť alebo usporiadanie batérií
 • Jednoduchá inštalácia
 • Zvýšenie životnosti inštalovaných batérií
 • Systém znižuje náklady na údržbu, zásahy technikov a nákup nových batérií až o 50 %!!!
 • Návratnosť investície do 3 rokov!!!

Pre viac informácií o systéme CELLWATCH nás neváhajte kontaktovať