+421 2 643 66 398 pronix@pronix.sk

PRONIX Konferencia BEZPEČNOSŤ NAPÁJANIA 2023

Streda 17.5.2023 | 9:00 – 17:00 | Letisko Václava Havla Praha

V stredu 17.5.2023 naša materská spoločnosť PRONIX v Prahe pre zákazníkov usporiadala už 17. ročník konferencie BEZPEČNOSŤ NAPÁJANIA, ktorý sa tohto roku konal na Letisku Václava Havla v Prahe. Mimoriadny deň v mimoriadnom prostredí, dokonca aj na letiskovej ploche!

Lenka Vachatová najprv predstavila plány, ktoré PRONIX chystá v blízkej budúcnosti. Rozprávali sme taktiež o rozvoji metropolitných energetických sietí (MES) s využitím zeleného vodíka, v ktorých v PRONIXe vidíme budúcnosť. Allan Jírek a Milan Egart ilustrovali nasadenie týchto micro grid sietí v rámci chystaného projektu pre mesto Tachov.

Za účasť na konferencii ďakujeme našim partnerom, Gerbertovi van der Weijdemu, Sergi Bodarwému a Dovydasovi Paciukonisovi zo spoločnosti Rolls-Royce, ktorí predstavili portfólio udržateľných produktov a riešení, vrátane dynamických UPS, batériových systémov pre ukladanie energie, elektrolyzérov a palivových článkov, ktoré našim zákazníkom zaisťujú bezpečnosť dodávok elektrickej energie a zároveň znižujú emisie uhlíka. Ich nasadenie plánujeme okrem iného i v spomínaných MES.

Marina Diaz Lopez z partnerskej spoločnosti Centiel, švajčiarskeho výrobcu UPS, informovala o dostupnosti, účinnosti, ale taktiež udržateľnosti, teda o kľúčových parametroch, ktoré musia skutočne bezpečné, maximálne efektívne a zároveň šetrné systémy UPS v dnešnej dobe spĺňať a ktoré ponúkajú nové riešenia UPS Stratus Power.

Prostredníctvom prípadovej štúdie sme sa ešte pred obedom „preniesli“ spolu s Petrom Horákom a Krzysztofom Józefom Górskim na letiskovú plochu, kde PRONIX inštaloval dva systémy dynamických UPS pre zálohovanie navigačných zariadení runwaya pražského letiska. Popoludní sme „odlietali“ priamo na letiskovú plochu, aby sme si túto realizáciu prezreli priamo v prevádzke. Ďakujeme Letisku Václava Havla Praha a hlavne Tomášovi Jírovi, Manažérovi Stavby pre energetiku a technológie Letiska Praha, že nám túto unikátnu prehliadku v neverejných priestoroch letiska umožnili.

Ďakujeme za mimoriadny deň, ktorý ste s nami na letisku strávili. Ďakujeme aj za mnoho inšpiratívnych podnetov a tešíme sa s vami na spoločné projekty a už teraz aj na ďalší ročník konferencie v budúcom roku.

Váš PRONIX